Precisiemeting: streven naar perfectie

Testen, testen en nog eens testen… het is een absolute voorwaarde om onze producten topprestaties te laten leveren. Maar ook het uitvoeren van al die testen vraagt om topprestaties. Maak kennis met de aeroakoestische meetkamer.

Bij ebm-papst maken we gebruik van een aeroakoestische meetkamer voor het gelijktijdig meten van luchtprestatiegegevens en geluidswaarden. De ventilatoren worden hierbij in de testkamer geïnstalleerd met een vrije inlaat en een vrije uitlaat, dus zonder belemmeringen van rooster en dergelijke (zie foto). In een semi-anechoische precisiemeetkamer worden akoestische metingen conform klasse 1 uitgevoerd.

Bij deze gecombineerde testopstelling is het mogelijk om metingen uit te voeren tot een luchtdebiet van 100.000 m3/uur met een statische druk tot 3.000 Pa. De karakteristieke curve van de ventilator wordt in de meetkamer bepaald door deze op een constante snelheid te laten draaien en de luchtstroom geleidelijk af te laten nemen. Het geluid, de luchtstroom, de statische drukverhoging, de snelheid en het draaimoment om het opgenomen vermogen te bepalen, worden in de diverse werkpunten gemeten. De karakteristieke curve van de ventilator wordt samengesteld uit ten minste tien werkpunten. Deze meting wordt vervolgens herhaald bij verschillende snelheden. De resultaten van deze metingen brengen het werkgebied van de ventilator nauwkeurig in beeld.

Om voortdurend nauwkeurige, reproduceerbare metingen te garanderen, worden onze testfaciliteiten en testapparatuur onderworpen aan regelmatige controle. De routinematige controle van testapparatuur door Quality Assurance is vanzelfsprekend bij ebm-papst. Dit gebeurt door het uitvoeren van een aantal metingen die voldoen aan nationale en internationale normen (zoals die van de Duitse Kalibratie Dienst (DKD) en het Duitse Nationaal Metrologisch Instituut (PTB)). De bepaling van het luchtdebiet en regelmatige lektesten zijn gebaseerd op ISO 5801. Sinds halverwege 2014 zijn kalibratie van luchtdebietmeetinstrumenten en de traceerbaarheid naar de nationale norm van de PTB onderdeel van het kwaliteitsproces. Het van toepassing zijnde bereik loopt van 100 m3/uur tot 40.000 m3/uur, met een nauwkeurigheid van ± 0,5% van de gemeten waarde. Interne validatie levert zowel zekerheid voor het bedrijf als informatie voor de klanten op. De inspectieautoriteit (TÜV Süd) heeft bevestigd dat de meetkamer voldoet aan alle eisen van DIN EN ISO 5801. Acceptatietesten voor de akoestische eigenschappen van de meetkamer zijn door het Fraunhofer Institut in Stuttgart uitgevoerd. Het instituut bevestigde de Klasse 1-classificatie voor de ebm-papst geluidsmeetkamer.

De productdocumentatie bij ebm-papst is voor alle ventilatoren gebaseerd op metingen uit de gecertificeerde precisiemeetkamers. Bovendien worden de testfaciliteiten constant intern gemonitord. De verkregen waarden garanderen dus een constante hoge productkwaliteit én betrouwbaarheid van de ventilator, waar u altijd van op aan kunt.