Code of conduct

ebm-papst is een speciaal bedrijf - vooral dankzij de fundamentele waarden die ons al meer dan 50 jaar begeleiden. Een belangrijk aspect van onze bedrijfsfilosofie is dat we onze acties niet uitsluitend baseren op wettelijke vereisten, maar ons ook houden aan ethische normen. We behandelen mens en milieu met respect en achting. De onderstaande principes zijn bindend voor elke medewerker en zijn bedoeld om iedereen te helpen zich aan onze regels te houden en te handelen in overeenstemming met onze waarden.